konuşma bozukluğu ankara konuşma bozuklukları ankara

 

                                                                                  

KEKEMELİK ANKARADA

AKICILIK BOZUKLUKLARI (KEKEMELİK, HIZLI-BOZUK KONUŞMA) Akıcılık bozukluğu; sesler, heceler, kelimeler ve ifadelerdeki tekrarlar,  hız ve ritmin anormal bir şekilde karakterize olduğu konuşmanın akışındaki kesilmelerdir. Buna aşırı gerginlik, kaçınma davranışı gibi ikincil davranışlar eşlik edebilir. Akıcılık bozuklukları gelişimsel ve edinilmiş olarak iki başlıkta incelenir.

Kurumumuzda akıcılık sorunu yaşayan bireylere değerlendirme terapi ve danışma hizmetleri verilmektedir.

Kekemelik Nedir? Kekemelik, en yaygın akıcılık bozukluğu olup, bir çok formları(tekrarlar, uzatma, duraksama, ünlemler) ile konuşmanın ritminin veya akıcılığının kesilmeler veya duraklamalar ile bölünmnmesidir. Ayrıca, fiziksel gerginlik, negatif reaksiyonlar, artan kaçınma ya da genel olarak iletişimden uzaklaşma ikincil davranış olarak ta eşlik edebilir. Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı  durumlarda, yaşam boyunca sürer.

Çocuklarda Kekemelik Çocukluk dönemi kekemelik genellikle 2,5 yaşında başlar. Kekeleyen çocukların da %95’i 5 yaşından önce kekelemeye başlar. Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %80’i kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla Ülkemizde çocukluk dönemi kekemelik sıklıkla gelişimsel kabul edilmektedir. Bunun yanında çocukluk dönemi kekemelikte modern terapi teknikleri ile profesyonel destekte kurumumuzda sunulmaktadır.

Kekemelik Terapisi Kurmumuzda çocuk ve yetişkinlerde bir çok kekemelik terapi yöntemleri uygulanmaktadır.(Lidcomebe, Akıcılığın ޞekillendirilmesi, Ritim metodu, Dile dayalı Yaklaşımlar vb) Yapılan bazı  araştırmalar kekemelik terapi yöntemlerinin birbirlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla uygulanan yöntemden ziyade konuşma terapistinin kullandığı terapi yöntemini ne kadar iyi uyguladığı ön plana çıkmaktadır.

Hızlı  Bozuk Konuşma (Cluttering) Nedir?

Hızlı bozuk konuşma konuşmanın anormal bir hızda olması ya da düzensiz olması veya her ikisinin birden görülmesi ile karakterize akıcılık bozukluğudur.

Peki Hızlı Bozuk Konuşma Nasıldır?

1)Hızlı bozuk konuşma bir çok dil konuşma terapisti tarafından makineli tüfek konuşması olarak adlandırılır.

2) Aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içerir.

3)Tam kelime tekrarı, bitirilmeyen kelimeler, kelimenin son hecesinin tekrarı hızlı bozuk konuşma da çok tipik olarak karşılaşılan durumlardır.  Ayrıca düzgün olmayan tempo, yanlış/eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamama de eşlik edebilir.

Hızlı bozuk konuşması olanlar aşağıdaki belirtilerden tek başına birine veya birkaçına sahip olabilir.

  • Başkaları tarafından uyarılmadıkları sürece düzensiz konuşmalarının farkında değildirler ya da sınırlı olarak farkındadırlar.
  • Özensiz el yazısı
  • Düşünceleri organize etmede zorluk
  • Öğrenme güçlüğü
  • İşitsel işlemleme bozukluğu
  • Asperger Sendromu/Otizim Spekturum Bozukluğu
  • Kekemelik(Bir kişi hem kekeleyebilir hem de hızlı bozuk konuşması olabilir)

Hızlı Bozuk Konuşmada Kullanılan Terapi Teknikleri Nelerdir

Kekemelikte kullanılan terapi yöntemleri uygulanmaktadır.

Uzman Dil Konuşma Terapisti Danışma Hattı(Serdar Sipahi):0 533 573 45 64

Kurum Müdürü(Hatice Ökmen):0554 822 46 16

RAM RAPORLU BİREYLERDE SERVİS HİZMETİMİZ ÜCRETSİZDİR