işitme eğitimi işitme kaybı koklear implant eğitimi ankarada

İŞİTME ENGELİ

koklear implant

Yeni doğanlarda ileri derecede işitme kaybı yaklaşık her 1000-1500 doğumdan birinde görülmektedir. Ülkemizde yeni doğan işitme tarama programı çerçevesinde yeni doğanlarda işitme tarama testi doğumdan sonraki bir ay içinde yapılmalıdır. İşitme kaybı tespit edilen çocuklar hızlı bir şekilde işitme habilitasyon/rehabilitasyonu programına alınmalıdır.

İşitme Rehabilitasyonu ve Konuşma Terapisi:

Bu çocuklarda ayrıntılı işitme testleri ve görüntülemeler yapıldıktan sonra 6 ay yaş civarında iki taraflı işitme cihazı habilitasyonu başlanmalıdır. Endikasyonu olan hastalar koklear implant-biyonik kulak programına alınır. Bu çocuklar gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrasında gerekli terapi programlarına alınmalıdır.

Kliniğimizde işitme kayıplı bireylerin gelişimi uzman odyologlarımız tarafından uluslararası standartlarda değerlendirilmekte ve kişiye özel program hazırlanarak gerekli terapi desteği verilmektedir. Verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

  • İşitme Kaybının Tanısı
  • Uygun Dinleme Cihazları
  • Yardımcı Dinleme Cihazları
  • İşitsel Algı Eğitimi
  • İletişim Strateji Eğitimi
  • Aile Rehberliği
  • Psiko-Sosyal Danışmanlık
  • Bilişsel/Lisan Gelişimi
  • Konuşmayı Anlama
  • Konuşma-Dil Terapisi

Koklear İmplat Eğitimi(Biyonik Kulak Eğitimi)

Normal Nasıl İşitiriz? Sensorinoral İşitme Kaybı nedir? Koklear İmplant Nedir? Koklear İmplant Cerrahisi Nasıldır?

Tüm bu sorularınızın cevabını “koklear implant eğitimi Ankara’da” adlı aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Linke tıklayın ve 43,2 mb’lık videoyu bilgisayarınıza indirin.

koklear implant eğitimi ankarada~1

Neden Aile Eğitimi?

Aileyi eğitim sürecine etkin bir şekilde katmak.

Davranış yönetimi hakkında bilgi vermek

Temel iletişim becerilerini kazandırmak

Çocuğa karşı aile bireylerinin ortak tutum ve davranışlarda bulunmasını sağlamak

Uzman ve aile tarafından aynı iletişim yöntemini kullanmak

İşitme cihazı/Koklear implantın etkin kullanımını sağlamak

Okul öncesi dönemi aile eğitimi ile verimli bir şekilde geçirebilmek

Ailenin gözlem becerisini geliştirebilmek

Ailenin oyun becerisini geliştirmek

Ailenin çocuğunun özel gereksinimli bir birey olduğunu kabüllenmesinde danışmanlık yapmak

Beklentilerin gerçek düzeye çekilmesi

Koklear İmplant Eğitim Videoları

Facebook’ta ‘Baskent Dil ve Konusma‘ sayfamıza katılırsanız öğrencilerimize ait eğitim videolarımızı görebilirsiniz…

Konuşma Bozuklukları Uzmanı Danışma Hattı:0 533 573 45 64

Kurum Müdürü(Hatice Hoca):0554 822 46 16