Öğrenme Güçlüğü(disleksi) Ankarada

DETAYLI BİLGİ www.baskentogrenmeguclugu.com

ÖZEL EĞİTİM

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Çocuğun akademik yaşamında başarılı olabilmesi için davranış yönetimi ailelerimizin en çok dikkat etmesi gerek konuların başında gelmektedir. Bu sebeple davranış yönetiminde ilk önce davranışın tanımını yaparak uyulması gereken temel kuralların bazılarından aşağıda bahsedelim

Davranış; kişinin eylemde bulunarak çevreyle etkileşim içinde olduğu gözlenebilir ölçülebilir ve oluşumu çevrede değişikliğe yol açan bir dizi eylem ya da davranış sınıfına verilen isimdir.

Aşağıda bahsedilenlerin yanı sıra, yardım tuzağına düşmemek, eleştiri tuzağına düşmemek, yaş gelişimine göre çocuğa kuralları öğretmek, ödül ve cezanın doğru kullanılması davranış yönetiminin en önemli yapı taşlarıdır ve bunların aileler tarafından çok iyi bir şekilde uygulanması gereklidir.

 

Genel Davranış Yönetme Yöntemleri

Kestirim; Düşünceli bir anne baba, çocuğunun ilgi ve gereksinimlerini önceden kestirir. Bunun için çocuğun yaş düzeyi ve gelişim düzeyi bilinmesi gerekir.

Ör: 3 yaşındaki bir çocuğun yakında bağımsızlığını belirtmesinin olası olduğunu kestirir. Güç mücadelesine girmez…

Dikkati Yönlendirme; Birey uygun olmayan bir davranışta bulunmadan önce dikkatini bir nesne ya da etkinliğe yönlendirilmesidir. …

Ör; Çocuk terapiyle ilgili değil ne yaparız?

Terapide çocuğun gelişim düzeyine uygun araçlar kullanarak dikkati çekilir

Yedekleme; Yerine başka bir davranış koyma…

Örnek1: çocuk kalem ile duvarı çiziyor; çocuk kalem ile kâğıdı boyasın…

Örnek2; Çocuk terapi esnasında oyun oynamak istediğinde, sonraki gurup eğitimlerinde oyunların oynanacağının açıklanması…

Sınırlandırma; Bazı durumlarda çocuğu yönetmek sınırlandırma ile olabilir…

Örnek; Ben burada yokken bilgisayar açmak yasak!

Sınırlandırmalara çok gerekli olmadığı sürece yer verilmemelidir. Ancak evde ve okulda düzen ve uyumluluk sağlayabilmesi ve sürdürebilmesi için davranışlara sınırlılıklar/kurallar getirmek gereklidir.

ETİKETLEME

Çocuğunuzun tanı alması onun etiketlenmiş olduğu anlamına gelmez.

Tanıya bağlı olarak bireyin guruplandırılması/sınıflandırılması halk dilinde etiketlenme olarak kabul edilir

Etiketleme, bireyin yetersizliği, engeli ya da performansındaki sınırlılıklar üzerinde durduğu için yani bireyin neleri yaptığı ya da yapmayı öğrenebilecekleri üzerinde değil yapamadıklarına odaklanmaktadır. Bu da çocukla ilgili ön yargıların oluşmasına neden olur.

Örnek olarak bireyin otizim tanısı aldığında guruplandırılmış/sınıflandırmış olur. Bu bir etiketlemedir.

Etiketlemenin Olumlu Yanları

 • Eğitim alabilmesi için gereklidir
 • Toplumsal destekler(özürlü kartları)
 • Sınıflanarak yetersizlikle başa çıkma
 • Özel eğitim uygunluğunu belirlemede önemli

Etiketlemenin Olumsuz Yanları

 • Önyargı
 • Sosyal Etkileri
 • Aileye olumsuz etkileri
 • Bireyde düşük performans beklentisi

ÖĞRENEME GÜÇLÜKLERİ

Öğrenme problemlerini geniş bir yelpazede inceleyen şemsiye bir terimdir. Öğrenme güçlüğü zeka yada motivasyon problemi değildir. Bu kişiler tembel değildirler. Aslında çoğu herkes kadar da akıllıdırlar. Beyinleri sadece daha farklı yollara sahiptir. Dolayısıyla beyindeki bu farklılık bilginin alınması ve işlem sürecini etkilemektedir.

Öğrenme güçlüğünün en yaygın türleri okuma, yazma, matematik, mantık, dinleme ve konuşma ile ilgili sorunlar içerir.

Okuma güçlüğü(Disleksi)

Disleksi; Beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur.  Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir fakat öğrenme güçlüğü nedeniyle okurken özellikle kelime seviyesinde potansiyellerinin altında bir performans ile beklenmedik bir fark oluşur. Kelimeyi doğru/akıcı tanımada zorluklar ve heceleme-çözümlemede zayıf yetenek ile karakterizedir.

MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ(DYSCALCULİ)

Kişinin sayılarını anlama ve matematik öğrenme yeteneğini etkiler

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede zorluk veya saymada zorluk yaşayabilirler.

 

YAZMA GÜÇLÜĞÜ(DİSGRAPHİA)

Bireyin el yazı ve ince motor becerilerin etkiler

Özel öğrenme güçlüğü olan bir kişi okunaksız el yazısı, tutarsız aralık, kâğıt üzerinde zayıf mekânsal planlama, kötü yazım ve yazmada zorluk yanı sıra düşünme ve aynı zamanda kompozisyon yazma da dâhil olmak üzere sorunları olabilir.

 

AİLE EĞİTİMİ

Neden Aile Eğitimine Önemli?

 • Aileyi eğitim sürecine etkin bir şekilde katmak
 • Davranış yönetimi hakkında bilgi vermek
 • Temel iletişim becerilerini kazandırmak
 • Çocuğa karşı aile bireylerinin ortak tutum ve davranışlarda bulunmasını sağlamak
 • Uzman ve aile tarafından aynı iletişim yöntemini kullanmak
 • İşitme cihazının/koklear implantın etkin kullanımını sağlamak
 • Okul öncesi dönemi aile eğitimi ile verimli bir şekilde geçirebilmek
 • Ailenin çocuğunun ö.g. bir birey olduğunu kabullenmesinde danışmanlık yapmak (şok, üzüntü, suçluluk, öfke, utanç, kabullenme pazarlık v.b)
 • Ailenin gözlem becerisini geliştirmek
 • Ailenin oyun becerisini geliştirmek
 • Beklentilerin gerçekçi düzeye çekilmesi…
 • Yüksek beklentiler, hayal kırıklığı,
 • Düşük beklentiler de zaman kaybına yol açar…
 • Aile ile yapılan etkinlikler, video görüntüleri izlenerek; aileye önerilerde bulunulması, kazandırılmak istenen becerilerin edinilmesine yardımcı olur.
 • Terapistin aile eğitiminde model oyun oynaması aileye öngörü kazandırır.

OKUL DESTEK

Öğrencilerimizin bireysel eğitim programları ve performans kayıt durumu yılda bir kez ya da ihtiyaç durumuna göre ilgili okuldaki rehberlik araştırma merkezleri ile koordineli olarak yapılan toplantılarla gerekli işbirliği ve destek sağlanmaktadır.

İşitme /Dil Ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Videoları

Facebook’ta ‘Baskent Dil ve Konusma‘ sayfamıza katılırsanız öğrencilerimize ait eğitim videolarımızı görebilirsiniz…

Konuşma terapisi hizmetleri uzman konuşma terapisti tarafından verilmektedir.

Konuşma Bozuklukları Uzmanı Danışma Hattı(Serdar Hoca): 0 533 573 45 64

Kurum Müdürü (Hatice Hoca): 0554 822 46 16

SERVİS HİZMETİMİZ ÜCRETSİZDİR

DETAYLI BİLGİ www.baskentogrenmeguclugu.com